ประวัติความเป็นมา

เขียนโดย admin

ข้อมูลตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

    ตำบลภารแอ่น เป็นตำบลเก่าแก่และมีอาณาเขตปกครองกว้างไกล เดิมเรียกว่า "ตำบลคานแอ่น" ซึ่งแต่ก่อนพื้นที่นี้เป็นป่ารกมีสัตว์ป่ามากมาย มีนายพรานพากันมาล่าสัตว์เป็นประจำ ในแต่ละวันนายพรานล่าสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม้ที่ใช้หาบเนื้อสัตว์กลับบ้าน ที่เรียกว่า "ไม้คาน" นั้นแอ่นทุกวัน จึงเรียกว่า "คานแอ่น" ต่อมาชื่อนี้จึงได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ปัจจุบันเรียกว่า "บ้านภารแอ่น"พื้นที่ตำบลภารแอ่นมีพื้นที่โดยประมาณ 23,048 ไร่ (ประมาณ 28 ตร.กม.) อยู่ห่างจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเขตพื้นที่ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามทิศตะวันออก ติดกับ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ดทิศตะวันตก ติดกับ ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม...

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก