ส่วนส่งเสริมการเกษตร

ที่ทำการ อบต.ภารแอ่น
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

0 43 706 520
admin@phan-aen.go.th

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

เขียนโดย Admin
หมวด:

 

Profile
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น นำโดยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น ร่วมดำเนินกิจกรรม ทำความสะอาด Big Cleaning Day