the blog

เขียนโดย admin

ข้อมูลตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

    ตำบลภารแอ่น เป็นตำบลเก่าแก่และมีอาณาเขตปกครองกว้างไกล เดิมเรียกว่า "ตำบลคานแอ่น" ซึ่งแต่ก่อนพื้นที่นี้เป็นป่ารกมีสัตว์ป่ามากมาย มีนายพรานพากันมาล่าสัตว์เป็นประจำ ในแต่ละวันนายพรานล่าสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม้ที่ใช้หาบเนื้อสัตว์กลับบ้าน ที่เรียกว่า "ไม้คาน" นั้นแอ่นทุกวัน จึงเรียกว่า "คานแอ่น" ต่อมาชื่อนี้จึงได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ปัจจุบันเรียกว่า "บ้านภารแอ่น"พื้นที่ตำบลภารแอ่นมีพื้นที่โดยประมาณ 23,048 ไร่ (ประมาณ 28 ตร.กม.) อยู่ห่างจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเขตพื้นที่ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามทิศตะวันออก ติดกับ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ดทิศตะวันตก ติดกับ ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม...

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก