ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

                                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น

                           เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                             *********************************

    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบาก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายเดช มหารัญ ถึงบ้านนางเลิศ จุลที -->คลิกที่นี่

    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายอัมพร ถึงหนองหว้า --> คลิกที่นี่

    3. โครงการขยายเขตระบบประปาพร้อมหอถัง บ้านโนนไทย หมู่ที่ 6 -->คลิกที่นี่