ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 4

ที่ทำการ อบต.ภารแอ่น
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

0 43 706 520
admin@phan-aen.go.th

ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย Admin

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถุงสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ 561,000.-บาท (.-ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก