ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย admin

         

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงจะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองกลางดง หมู่ที่9 ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง) ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก <==