ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 9 ฯ

ที่ทำการ อบต.ภารแอ่น
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

0 43 706 520
admin@phan-aen.go.th

ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย Admin

         

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงจะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองกลางดง หมู่ที่9 ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง) ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก <==