ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านดงบาก หมู่ที่ 1

ที่ทำการ อบต.ภารแอ่น
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

0 43 706 520
admin@phan-aen.go.th

ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย Admin

          องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่นมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านดงบาก หมู่ที่ 1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก <==