ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

 

-  ประกาศราคากลางถนน คสล. ม.6

ดาวน์โหลด files/info/prakat_6.pdf

-  ประกาศราคากลางถนน คสล.ม.7

ดาวน์โหลด files/prakat_7.pdf

-  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ดาวน์โหลด files/pummitat.pdf