ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) --ดาวน์โหลด--