รายงานผลการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาเต็น

ที่ทำการ อบต.ภารแอ่น
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

0 43 706 520
admin@phan-aen.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Admin

ตามที่ อบต.ภารแอ่น ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาเต็น ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สายนาของนางอรุณ  บุตรบ้านเขวา ถึงหนองดงบาก เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการสัญจร ให้กับราษฎร รายนายสง่า  มะลิเลิศ  บัดนี้ ขอนำเรียนว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการดังกล่าวให้ราษฎรได้ทราบโดยทั่วกัน

รูปก่อนดำเนินการ

 

 

รูปหลังดำเนินการ