ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น **
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วรตำบลภารแอ่น
พนักงานจ้างทั่วไป
  - ตำแหน่งพนักขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
  - ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
  - ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
         รายละเอียด คลิกที่นี่