ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดที่นี่