ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ดาวน์โหลดที่นี่