ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Nitikorn

องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น ขอประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง อบต.ภารแอ่นกับประชาชนนอกเหนือจากช่องทางการติดต่อด้วยตนเอง ในรูปแบบของกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.phan-aen.go.th/forum