ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

** ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น
      - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
      - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 -- ดาวโหลดน์ประกาศ --