ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
  - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
--ดาวน์โหลด--