ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง --ดาวน์โหลด--