โครงการ "ภารแอ่นใส่ใจ ห่วงใยผู้พิการ ประจำปี 2558"

ที่ทำการ อบต.ภารแอ่น
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

0 43 706 520
admin@phan-aen.go.th

ข่าวกิจกรรม

เขียนโดย Admin

เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2558

อสม.ตำภารแอ่น ได้จัดทำโครงการ "ภารแอ่นใส่ใจ ห่วงใยผู้พิการ ประจำปี 2558" โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ

            1. ค้นหาผู้พิการและจดทะเบียนผู้พิการในชุมชนร้อยละ 100 ของผู้พิการ

            2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแกนนำสุภาพประจำหมู่บ้าน และผู้รับผิดชอบงานผู้พิการให้การดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแบบเคาะประตูดูแลสุขภาพผู้พิการ

            3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมเป็นองค์รวมเป็นเครื่อข่ายแกนนำผู้พิการที่สามารถประสานงานได้ในระดับตำบล/อำเภอ

            4. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลในการวางแผนให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

            5. เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ในสิทธิของผู้พิการและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก