ไฟล์เอกสาร การอบรมหลักสูตร จนท./จพง.ธุรการ รุ่นที่ 84

ที่ทำการ อบต.ภารแอ่น
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

0 43 706 520
admin@phan-aen.go.th

องค์ความรู้

เขียนโดย น.ส.โชติกา ผ่องสีงาม

Update 25 Nov 2015

 
วิเคราะห์60
   1. บรรยายสำรอง
 
   2. Case สตง
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร ธุรการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อ.จอมขวัญ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งาน จพง.ธุรการ กลุ่ม3-4
 
อื่น ๆ