คำอธิบายการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายปรเมศวร์ โตอดิเทพย์ นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ทำการ อบต.ภารแอ่น
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

0 43 706 520
admin@phan-aen.go.th

องค์ความรู้

เขียนโดย Admin

คำอธิบายการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย นายปรเมศวร์ โตอดิเทพย์

นิติกรชำนาญการ

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่

 

อ่าน คลิ๊ก