ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ขอบกพร่องวันลอยกระทง
1. จ้างเหมาแต่งหน้า แต่งตัว ทำผม
2. จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
3. จัดซื้อตุ๊กตาโมเดลสำหรับผู้เข้าประกวด
4. ค่าตอบแทนพิธีกร และค่าเช่าชุดพิธีกรพร้อมแต่งหน้า
5. ค่าของชําร่วย
6. ค่าจ้างนักร้อง วงดนตรี มหรสพต่าง ๆ  การแสดงรำวงย้อนยุค
7. สนุบสนุนชุมชนในการตกแต่งขบวนแห่กระทง

 

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก