ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ขอบกพร่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์


- แจกของที่ระลึกให้กับผู้มาร่วมงาน เช่น พัดลม เสื้อปกเชิ้ต กระติกน้ำ
- ผ้าเช็ดตัว ถุงยังชีพ ผ้าห่ม ชุดขาวผู้สูงอายุ ชาย - หญิง กรอบแว่นตา
- ผ้าขาวม้า ขันเงิน ปิ่นโต ผ้าถุง ฯลฯ
- จัดดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ เครื่องอุปโภค บริโภค
- จ้างเหมา ประกอบอาหาร (โต๊ะจีน ) พร้อมน้ำดื่มเลี้ยงผู้สูงอายุและผู้ร่วมงาน
- จ้างเหมา บริการรถโดยสารประจำทาง รับ - ส่ง ผู้สูงอายุ
- ค่าชุดเครื่องแต่งกายผู้เข้าร่วมงาน เช่น ซื้อเสื้อ ลายดอก เครื่องแต่งกาย AEC ให้กับผู้เข้าร่วมขบวนแห่งานวันสงกรานต์
- ค่าจ้างเหมามหรสพ ได้แก่ คณะหมอลำ วงดนตรี ลิเก คณะตลก แดนเซอร์
- จ่ายเงินรางวัลการประกวด ประกวดสาวงามประเภทสอง (ธิดาจำแลง)

- จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ระบุชื่อนายก อปท.

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก