ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ข้อบกพร่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ


1. ไม่ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง
2. บ่งชี้เข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. จัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์
4. จัดซื้อวัสดุก่อนขออนุมัติจัดซื้อจากผู้บริหาร
5. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศสอบราคาในเว็บไซต์ของจังหวัดและกรมบัญชีกลาง
6. ไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะขยายเวลาของสัญญาจ้างออกไป
7. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดอนุมัติ
8. การติดตั้งอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกายกลางแจ้ง ในที่ส่วนบุคคลไม่มีการอุทิศให้ และเป็นที่ดินส่วนบุคคลครอบครอง

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก