ข้อบัญญัติ อบต.ภารแอ่น

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2560 --- ดาวน์โหลด