ข้อบัญญัติ อบต.ภารแอ่น

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

-พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 --->>> ดาวน์โหลด