the blog

เขียนโดย admin

เรื่องเล่า ... คดีปกครองเปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 2

* เรื่องเด่นในเล่ม

- ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน แต่บังเอิญ ... เกิดอุบัติเหตุต้องรับผิดหรือไม่ ?
- สร้างอาคารติดกับผู้อื่น ... ต้องไม่ลืมขอความยินยอม !
- ต้นไม้ล้มข้างทางหลังฝนตก ... เหตุสุดวิสัยหรือป้องกันได้ ??
- รถยนต์ของทางราชการถูกขโมย เจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่ ?
- เพื่อนบ้านเลี้ยงไก่ เป็นเรื่องใหญ่ถึงศาล ...
- เปิด - ปิด ประตูน้ำระบายน้ำ เอา (ไม่) อยู่ !!


ฯลฯ